قوانین برنامه TRIPSAVR 


  1. مقدمه

۱.۱ Q Lifestyle Ltd (از این پس به عنوان " QLL") یک برنامه رزرو آنلاین ارائه می دهد که به اعضای Tripsavr و مشتری ترجیحی اجازه می دهد تا تخفیف Tripsavr (که در اینجا تعریف شده است) خریداری یا اختصاص داده شده به حساب تریپسور خود (تعریف شده در اینجا) همراه با رزرو (ها) برای محصولات یا خدمات مختلفی که در بستر رزرو (در اینجا تعریف شده است) تهیه شده است استفاده کنند.

۱.۲ برنامه Tripsavr منوط به قوانین برنامه مندرج در اینجا است.

۲. تعریف

"عضو "Tripsavr به معنی نماینده مستقل QNET است که بسته (های) Tripsavr را از طریق QNET eStore خریداری کرده و به طور رسمی در Tripsavr ثبت کرده است.

"QNET eStore" به معنی فروشگاه الکترونیکی آنلاین QNET است.

"QNET" به معنی QNET Limited یا شرکت های وابسته به آن است.

"بسته (ها) " Tripsavr به معنای بسته تخفیف Tripsavr است ، که ممکن است شامل یک حساب Tripsavr یا تجدید یک حساب موجود ارائه شده در QNET eStore ، برای خرید نماینده مستقل QNET در عناوین مختلف باشد.

"تامین کننده" به معنای فروشنده شخص ثالث است که محصولات و خدمات را در بستر رزرو ارائه می دهد.

"تخفیف Tripsavr" به معنای مبلغ تخفیف Tripsavr به دلار است که به صورت میزانی از تخفیف به قیمت گذاری‌های عمومی برای محصولات و خدمات مختلف موجود در بستر رزرواسیون Tripsavr اعمال میشود.

"قیمت عمومی" به معنی قیمت گذاری محصولات و خدمات است که به کاربران نهایی فروخته می شود نه از طریق برنامه Tripsavr

"مانده حساب تخفیف Tripsavr " به معنای حسابی است که به هر عضو Tripsavr یا مشتری ترجیحی برای ذخیره تخفیف Tripsavr خود اختصاص می یابد.

"کمیسیون Tripsavr" به معنی پاداش پولی است که عضو Tripsavr با انجام هر گونه رزروتوسط خود او و یا مشتری ترجیحی او با استفاده از سکوی رزرو Tripsavr بدست می اورد.

"ارجاع" به معنای هر شخصی غیر از نماینده مستقل QNET است که توسط عضو Tripsavr به برنامه Tripsavr معرفی می شود.

"ثبت نام" به معنی ایجاد حساب کاربری با Tripsavr توسط ارجاع است.

"مشتری ترجیحی" یا " PC" به معنی ارجاعی است که در Tripsavr ثبت نام کرده است.

"قوانین برنامه" به معنای قوانین برنامه Tripsavr است که در اینجا آمده است.

"بستر رزرو" به معنای وب سایت Tripsavr به آدرس at https://www.myqvi.com/products-tripsavr/ است.


 ۳  . بسته های TRIPSAVR

۳.۱ بسته‌های زیر را می توان از QNET eStore خریداری کرد:

نام بسته

شامل

 Tripsavrلایت

  ۱۰۰۰ تخفیف Tripsavr

 Tripsavrبیسیک

  ۲۰۰۰ تخفیف Tripsavr

 Tripsavrادونس

  ۶۰۰۰ تخفیف Tripsavr

 Tripsavrپرو

۱۰۰۰۰ تخفیف Tripsavr

Tripsavr مگا

۱۴۰۰۰ تخفیف Tripsavr

 Tripsavrگیگا

۱۷۰۰۰ تخفیف Tripsavr

Tripsavr اسمارت

  ۷۵۰ تخفیف Tripsavr

 Tripsavrویاج

  ۱۵۰۰ تخفیف Tripsavr

 Tripsavrکواست

۳۰۰۰  تخفیف Tripsavr

 Tripsavrاکسترا

۴۰۰۰  تخفیف Tripsavr

 Tripsavrپلاس

۳۰۰۰  تخفیف Tripsavr

 Tripsavrبسته تمدید

۱۲۵   تخفیف Tripsavr

توجه:* بسته به منطقه ، برخی از بسته ها ممکن است برای خرید در دسترس باشند و یا نباشند. برای بسته های به روز شده در منطقه خود به QNET eStore مراجعه کنید.

* بسته تمدید Tripsavr  فقط برای اعضا با حساب معتبر Tripsavr در دسترس است.

 

 

۳.۲ به هر یک از بسته ها مقادیر مختلف تخفیف Tripsavr اختصاص داده شده است. جزئیات بسته ها در QNET eStore موجود است.

۳.۳  به محض خرید هر یک از بسته ها ، به طور خودکار به عنوان عضو Tripsavr ثبت می شوید و دارنده حساب Tripsavr خواهید شد.

 ۳.۴  پس از خرید ، برای دسترسی به حساب Tripsavr خود یک ایمیل خوش امدگویی به همراه شناسه کاربری وکلمه عبور ورود به سیستم دریافت خواهید کرد که شامل شناسه IR شما و رمز عبور موقت است.

 ۳.۵  شرکت در برنامه Tripsavr تابع مقررات برنامه و سایر قوانین ، مقررات ، سیاست ها و رویه هایی است که QLL ممکن است بنا به اختیار خود ، هر از گاهی اتخاذ کند.  QLL ممکن است قوانین برنامه را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی اصلاح کند. QLL تنها اختیار تفسیر و اعمال قوانین برنامه را دارد.

۳.۶QLL این حق را دارد که بدون اطلاع قبلی قیمت ، انواع و در دسترس بودن بسته های Tripsavr را اصلاح کند.

۴- اعتبار و تجدید

۴.۱ هر یک از بسته های Tripsavr و حساب Tripsavr برای مدت ۵ سال از تاریخ خرید معتبر هستند. برای جلوگیری از تردید ، هر بار که می خواهید یک بسته Tripsavr را خریداری کنید ، به طور خودکار حساب Tripsavr شما تمدید می شود. تاریخ انقضا جدید حساب Tripsavr شما از آخرین تاریخ خرید ۵ سال خواهد بود.

 ۴.۲ بسته تمدید Tripsavr فقط برای مدت ۳ ماه از تاریخ خرید معتبر است.

 ۴.۳ حساب Tripsavr شما در تاریخ انقضا به طور خودکار غیرفعال می شود. پس از غیرفعال شدن حساب شما ، هر گونه مانده حساب تخفیف Tripsavr و / یا کمیسیون های Tripsavr از بین می رود.

۴.۴ پس از غیرفعال سازی ، برای فعال کردن حساب Tripsavr خود باید یک بسته جدید Tripsavr خریداری کنید.

۵. تخفیف Tripsavr و بانک تخفیف 

۵.۱ تخفیف Tripsavr در بسته های Tripsavr ، مبلغ اختصاصی صرفه جویی  دلار در قیمت عمومی برای اسکان و سایر محصولات و خدمات مرتبط با سفر می باشد که در بستر رزرواسیون ارائه می شود.

۵.۲ تخفیف Tripsavr به حساب بانک تخفیف Tripsavr شما واریز می شود. پس از ورود به حساب خود می توانید مانده را مشاهده کنید.

 ۵.۳ تخفیف Tripsavr فقط در راستای انجام رزرو از طریق سکوی آنلاین QVIتریپسور و یا انتقال آن به مشتری ترجیحی شما قابل استفاده هستند.

 ۵.۴ تخفیف Tripsavr در بانک تخفیف Tripsavr شما بصورت مقدماتی و خارج از کشور استفاده می شود.

۶. برنامه TRIPSAVR چگونه کار می کند؟

 ۶.۱ در هر بار جستجو در سکوی رزرو ، قیمت عمومی و کل مبلغ تخفیف Tripsavr اعمال شده نمایش داده می شود.

 ۶.۲  هنگام انجام رزرو  ، تفاوت بین قیمت عمومی و تخفیف Tripsavr را پرداخت می کنید. پس از پرداخت هزینه ، مبلغ تخفیف Tripsavr که برای آن معامله اعمال شده است از بانک تخفیف Tripsavr شما کسر می شود. مانده موجود در بانک تخفیف Tripsavr شما می تواند برای سایر رزروها تا زمانی که مانده حساب صفر نباشد یا حساب شما منقضی شود ، استفاده شود.

 ۶.۳ تخفیف Tripsavr برای هر محصول و خدمات موجود در بستر رزرواسیون بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. فقط تخفیف اعلان شده در زمان رزرو و تأیید رزرو ، ارجع می باشد.

۷  تخفیف Tripsavr اضافی خریداری کنید

۷.۱ در صورتی که مانده حساب تخفیف شما کم یا صفر باشد ، می توانید بسته های اضافی Tripsavr را در هر زمان از  QNET eStore خریداری کنید. همچنین میتوانید باقیماندهٔ خود را در صفحه بستر رزرو شارژ کنید.

۷.۲ دو بار مختلف در شارژ مجدد تخفیف Tripsavr در بستر رزرو وجود دارد.

 

شارژ تخفیف Tripsavr

قیمت شارژ

شامل 

۵۰ دلار

۲۲۰ تخفیف Tripsavr

۲۲۰ دلار 

۱۰۰۰ تخفیف Tripsavr


 ۷.۳ شارژ مجدد تخفیف Tripsavr را می توان با استفاده از یک کارت اعتباری معتبر مانند ویزا یا مستر کارت و / یا QNET eCard پرداخت کرد.

۸. قوانین لغو و استرداد

۸.۱ بسته Tripsavr

آ. بسته های بلااستفاده خریداری شده از QNET eStore ممکن است واجد شرایط بازگشت باشد و با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد خرید توسط QNETبازپرداخت شود.

ب. در صورت استفاده از بسته بندی به طور جزئی یا کامل ، هیچ هزینه بازپرداخت اعطا نمی شود.

پ. برای استعلام بازپرداخت و استرداد ، لطفا با مرکز پشتیبانی جهانی در [email protected] تماس بگیرید. 

۸.۲ شارژ مجدد تخفیف Tripsavr

 آ. هر شارژ مجدد تخفیف Tripsavr بلااستفاده خریداری شده از بستر رزرواسیون ، ممکن است ظرف ۷ روز از تاریخ خرید با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در زمان خرید ، فسخ و بازپرداخت شود

 اگر شارژ مجدد تخفیف Tripsavr در بخشی یا کامل مورد استفاده قرار گیرد بازپرداخت وجود نخواهد داشت.

پ. برای استعلام بازپرداخت و استرداد ، لطفا با [email protected] تماس بگیرید. 

۹. انجام رزرو در سکوی رزرو  TRIPSAVR

۹.۱ کلیه رزروها منوط به موجود بودن اتاق می باشد و اولویت با کسانیست که رزرو خود را زودتر انجام میدهند. 

 ۹.۲ هر رزرو دارای مجموعه‌ای از شرایط و ضوابط لغو می‌باشد که از طرف آن موسسه تعیین شده است و میبایست هنگام تائید رزرو مورد قبول قرار بگیرد.

 ۹.۳  لطفاً در هنگام رزرو ، کلیه شرایط و قوانین را با دقت بررسی کرده و توجه ویژه ای به شرایط مربوط به ملیت و یا کشور محل اقامت داشته باشید که می تواند در برخی از کشورها روی برخی از هتلها تأثیر بگذارد. در برخی شرایط ، این امکان وجود دارد که شما و / یا مهمان (بازدید کنندگان) شما مجاز به ورود به هتل نباشند و ممکن است از شما خواسته شود تا هزینه های اضافی بپردازید.

۹.۴ هزینه‌های دیگر ممکن است شامل مالیات یا هزینه‌های اضافی باشد که توسط دولت محلی شهر وضع شده است. این هزینه‌ها ممکن است در زمان انجام رزرو مشخص نباشند.

۹.۵ پس از رزرو و تأیید رزرو ، امکان تغییر یا اصلاح آن وجود ندارد.

۹.۶ هر رزرو باید با استفاده از کارت اعتباری معتبر مانند ویزا یا مستر کارت ، QNET eCard یا اعتبار سفرهای Tripsavr پرداخت شود.

۹.۷ اقامت

آ. زمان ورود و خروج  هر هتل ممکن است با دیگری متفاوت باشد. در مورد زمان بندی توسط تامین کنندگان مربوطه پس از تأیید رزرو ، به شما توصیه می شود.

ب. شما باید حداکثر تعداد نفراتی را که توسط تامین کنندگان مربوطه اعمال شده است رعایت کنید.

پ. محدودیت سنی برای کودکان ممکن است در  هر هتل با دیگری متفاوت باشد. جزئیات بیشتر را می توان از تامین کنندگان مربوط دریافت کرد.

ت. شما و مهمان (بازدید کنندگان) خود مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌های شخصی ناشی از استفاده از محل اقامت را به عهده دارید.

ث. هزینه‌های شخصی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱. هزینه‌های مربوط به استفاده از تلفن متحمل شده توسط شما و / یا مهمان (بازدید کنندگان) شما

۲. هزینه مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های تحمیل شده توسط شما و یا مهمان (بازدید کنندگان) شما

۳. هرگونه حادثه خواسته شده توسط شما و / یا مهمان (بازدید کنندگان) شما

۴. هرگونه خدمات و تجهیزات ویژه‌ای که به شما و / یا مهمان (بازدید کنندگان) شما مربوط به اشغال واحدهای اقامتی یا استفاده از مزایای دیگر مربوط می شود

۵. هزینه تعویض یا ترمیم هرگونه آسیب در واحد اقامتی ، اثاثیه مشترک یا مناطق مشترک در اثر ضرر و زیان ناشی از شما یا مهمان (بازدید کنندگان) شما

از طریق هرگونه هزینه یا هزینه‌ای که در اثر سهل انگاری یا اقدام عمدی توسط شما و / یا مهمان (بازدید کنندگان) شما ایجاد شده باشد

۶. هزینه خدمات اضافی که توسط شما و / یا مهمان (بازدید کنندگان) شما منعقد شده است

۷. هرگونه هزینه ، خرج یا مالیات و هزینه‌های دولتی که به روشنی بیان شده است که به عنوان بخشی از رزرو لحاظ نشده است. جمع آوری این هزینه‌ها در هنگام ورود / خروج قابل  پرداخت می باشد و باید با استفاده از کارت اعتباری یا وجه نقدی که توسط بازرگان یا اپراتور مربوط به محل اقامت هتل درخواست شده در هنگام ورود ، تضمین شود.

۹.۸ مشاوره سفر

 آ. شما می بایست از داشتن مدارك مسافرتی معتبر مانند گذرنامه و ویزا اطمینان  حاصل نمایید و در این رابطه کاملا مسئول هستید.

ب قیمت بسته های مسافرتی شامل هیچگونه بیمه شخصی مسافرتی ، هزینه ویزا (در صورت لزوم) ، خدمات اتاق ، تورهای اختیاری ، راهنمای تور، راننده و کلیه هزینه های شخصی دیگر نمیباشد، مگر اینکه در مواردی دیگر بیان شده باشد.

پ. شما و یا مهمان (بازدید کنندگان) شما باید کاملاً شرایط و ضوابط تامین کننده مربوطه (نماینده مسافرتی یا اپراتور تور) را رعایت کنید.

۹.۹ کرایه ماشین

آ. شما شخصا مسئولیت این امر را دارید که راننده اتومبیل اجاره شده دارای گواهینامه رانندگی معتبر یا گواهینامه رانندگی بین المللی (در صورت لزوم) باشد.

ب ا اجاره کننده‌ها ها نیازمند داشتن کارت اعتباری معتبر و قابل قبول به نام خود می باشد تا در محل تحویل وسیله نقلیه برای پرداخت ودیعه  و یا اعتبارات دیگر بتواند ان را ارائه دهند.

پ. قیمت اجاره اتومبیل شامل  بیمه شخصی ، هزینه سوخت ، خدمات تحویل و سایر خدمات نمیباشدد. لطفا برای اطلاعات بیشتر با تامین کننده مربوطه مشورت کنید.

ت. شما و یا مهمان (بازدید کنندگان) شما باید کاملاً شرایط و ضوابط تامین کننده مربوطه (شرکت اجاره اتومبیل یا مالک) را رعایت کنید.

ث. حداقل شرایط سنی ممکن است با توجه به محل تحویل وسیله نقلیه متفاوت می باشد

۱۰. لغو رزرو و سیاست استرداد

۱۰.۱ رزرو تأیید شده ممکن است با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بازرگان مربوط لغو شود. هزینه های لغو است اعمال شود.

۱۰.۲ کلیه لغو‌ها باید با ورود به حساب تریپسور خود به صورت آنلاین ارسال شوند.

۱۰.۳ پس از لغو رزرو موجود ، نمی توان دوباره آن را بازگرداند.

۱۰.۴ در صورت وجود تعادل پس از کسر جریمه در نتیجه انصراف رزرو ، این مبلغ به کارت اعتباری ، کارتهای الکترونیکی یا اعتبارات سفر تریپسور شما که برای پرداخت هزینه رزرو استفاده شده است، بازپرداخت میشود. روند بازپرداخت می تواند بین ۴ تا ۸ هفته کاری طول بکشد.

۱۰.۵ تخفیف Tripsavr استفاده شده استرداد نخواهد شد.

۱۰.۶ هیچ هزینه بازپرداختی برای عدم نمایش (بازدید کنندگان) ، خروج زود هنگام (بازدید کنندگان) یا شب (های) بلا استفاده داده نمی شود.

۱۱. بهترین ضمانت قیمت

۱۱.۱ هر معامله برای محصولات و خدمات موجود در بستر رزرو توسط بهترین ضمانت قیمت پشتیبانی می شود.

۱۱.۲ قبل از ارسال دعوی ، شما باید با استفاده از بستر رزرواسیون ، رزرو خود را نهایی کرده باشید ، هزینه رزرو را به طور کامل پرداخت کرده و یک شماره تأیید معتبر دریافت کرده باشید.

 ۱۱.۳ کلیه ادعاها باید طی ۲۴ ساعت از زمان انجام رزرو اصلی ، با استفاده از کلیه شرایط و ضوابط تعریف شده در برنامه بهترین ضمانت قیمت ، از طریق بستر رزرواسیون به صورت آنلاین ارسال شود.

۱۱.۴ بخش موجود در بهترین ضمانت قیمت, هتل‌ها ، اتومبیل‌ها و فعالیت‌ها است.

۱۱.۵ در صورت اثبات صحت ادعای شما ، در مدت ۱۴ روز کاری پس از تأیید ادعای خود ، ۱۱۰٪ اختلاف بازپرداخت می شود.

۱۱.۶ شرایط و ضوابط برنامه بهترین ضمانت قیمت در سکوی رزرو تحت ضمانت قیمت موجود است.

۱۲. پاداش  TRIPSAVR (معرفی یک دوست) و کمیسیون Tripsavr

۱۲.۱ جوایز Tripsavr(معرفی یک دوست)

ه عنوان یک عضو Tripsavr ، می توانید با معرفی یک دوست ، عضو خانواده یا همکار تجاری ، مزایای Tripsavr را به اشتراک بگذارید و کمیسیون های   Tripsavrرا در حساب خود بدست آورید.

آ. برای معرفی یک شخص ، به سادگی به حساب Tripsavr خود وارد شوید، به My Dashboard بروید و در صفحه سمت چپ ، Tripsavr Rewards (معرفی یک دوست) را انتخاب کنید. از طریق پیروی دستورالعمل ها شما یک ایمیل دعوت نامه برای طرف دعوت شده شما ارسال خواهید کرد.

ب هنگامی که ارجاع/ معرفی شما با موفقیت در Tripsavr ثبت نام کرد ، وی به مشتری ترجیحی Tripsavr تبدیل می شود.

۱۲.۲ کمیسیون Tripsavr 

آ. کمیسیون های Tripsavr  پولی است که  در مواقع زیر به دست می آیند: -

۱ (فرد معرفی شده از طریق شما، با موفقیت در Tripsavr ثبت نام کرده و رزرو انجام دهد یا

۲( شما به عنوان عضو هرگونه رزرو با Tripsavr را انجام می دهید.

ب. کمیسیون های Tripsavr به دست آمده پس از اتمام سفر به حساب تریپسور شما واریز می شوند.

پ. شما حق دریافت کمیسیون های Tripsavr برای رزرو (های) انجام شده توسط خودتان یا شخص معرفی شده از طریق شما که به هر دلیلی (بازدید کنندگان) لغو شده است، یا هزینه ان به طور کامل پرداخت نشده ندارید.

ت. ازکمیسیون Tripsavr می توان برای قرار دادن رزرو (های) بعدی در سکوی رزرو یا استفاده مجدد از آن به صورت نقدی استفاده کرد.

ث. کمیسیون های Tripsavr را می توان با حداقل هزینه‌های ۲۵۰دلار دریافت کرد و به حساب Q شما ارسال کرد.

ج. اگر حساب Q ندارید ، تصمیم گیری در مورد نحوه پرداخت تصمیم QNET خواهد بود.

چ. زمان پردازش برای بازخریدکمیسیون Tripsavr تقریباً چهار (۴) هفته کار طول می کشد.

ح. پس از بازپرداخت کمیسیون های Tripsavr ، نمی توان به حساب Tripsavr شما برگردانید.

خ. شما وظیفه دارید تا به منظور استفاده ازکمیسیون Tripsavr ، همیشه حساب Tripsavr خود را معتبر و فعال نگه دارید.

۱۳. تعهدات عمومی عضو TRIPSAVR

عضوTripsavr میبایست:


۱۳.۱ با مفاد قوانین برنامه Tripsavr ، شرایط و ضوابط محصولات Tripsavr ، مراحل رزرو و هرگونه سیاست صادر شده توسط هر هتل ، اپراتور تور ، تامین کننده و / یا تهیه کنندگان از سایر مزایای مندرج در برنامه Tripsavr پیروی کند.

۱۳.۲ به همراه مهمانان و مدعوین خود ، کلیه مقررات ، قوانین ، آیین نامه داخلی ، آیین نامه قانونی ، قوانین ، آیین نامه ها ، اعلامیه ها ، احکام یا شرایط هر پروانه یا مجوز مربوط به استفاده از واحدهای اقامتی یا سایر مزایا را رعایت کنند. از زمان به زمان دیگر در صورتی که هر عضو Tripsavr و / یا مهمانان و دعوت کنندگان آنها قوانین فوق را نقض کنند ، عضو Tripsavr مسئول تلقی می شود و تحت مجازاتهای تعیین شده توسط تامین کننده قرار می گیرد QLL. به هیچ وجه مسئولیت اقدامات ، حذفیات یا سوء رفتار اعضای Tripsavr و / یا مهمانان و دعوت کنندگان آنها را در هر زمان ، ضمن استفاده از واحدهای اسکان و / یا مزایای دیگر نخواهد داشت.

۱۳.۳  هرگونه پرداخت ، جریمه ، صورتحساب یا هزینه مورد نیاز به دلیل QLL یا بازرگانان شرکت کننده که ممکن است از خرید محصولات و خدمات Tripsavr متحمل شود را  پرداخت کنید.

۱۳.۴ فوراً به بخش مراقبت از مشتری Tripsavr در مورد هرگونه تغییر در اطلاعات شخصی ، از جمله آدرس ایمیل ، آدرس دائمی یا شماره های تلفنی به صورت کتبی به [email protected] اطلاع دهید.

۱۴انتقال حساب کاربری و حساب  TRIPSAVR

۱۴.۱ عضو Tripsavr مجاز به انتقال حقوق خود به شخص ثالث نیست.

۱۵. اطلاعیه ها

۱۵.۱ کلیه اطلاعیه ها یا سایر ارتباطات یا فرآیندهای داده شده یا ساخته شده در اینجا باید به صورت کتبی و ایمیل به [email protected]  ارسال شود.

۱۵.۲محل خدمت ممکن است در آدرسهای مختلف باشد ، همانطور که در دادگاه صلاحیت رسیدگی به آدرس صالحاً توسط طرفین به صورت کتبی ابلاغ شده است.

۱۶. فسخ

۱۶.۱ QLL اختیار این را دارد که کلیه حقوق و یا هر حساب Tripsavr را لغو یا به حالت تعلیق درآورد اگر عضو هر یک از مفاد مندرج در این قوانین و برنامه را که توسط Tripsavr صادر شده است نقض کرده باشد.

۱۶.۲ علاوه بر این ، QLL حق دارد با ارائه اخطار کتبی به اعضای خود شش (۶) ماه قبل از خاتمه برنامه Tripsavr ، برنامه   Tripsavr را خاتمه دهد. در آن صورت ، حق استفاده از پس انداز سفر ممکن است شش (۶) ماه پس از اعلام خاتمه پایان یابد.

 ۱۶.۳ QLL ممکن است برنامه Tripsavr را زودتر به طور کامل یا بخشی از آن را در صورت لزوم انجام این کار با قانون قابل اجرا خاتمه دهد.

۱۷. فورس ماژور

QLL هیچ مسئولیتی در قبال خسارت و تأخیر در قبال شرایط و یا حوادث غیرمترقبه آن ندارد ، از جمله اما محدود به حوادث طبیعی، محدودیت های دولتی ، حملات تروریستی / حوادث ، ادامه مشکلات داخلی یا بین المللی مانند جنگ یا شورش نیست. ، اعتصاب ، آتش سوزی ، سیل ، توقف کار ، تحریم ها ، و یا کمبود مواد.

۱۸. خط مشی‌ اطلاعات شخصی‌

لطفا به سیاست حفظ حریم خصوصی ما مراجعه کنید

۱۹ . متفرقه

۱۹.۱ قوانین برنامه مندرج در اینجا کل توافق نامه بینQLL و عضوTripsavr را تشکیل می دهد. کلیه تعهدات عضو در اینجا مشترک است.

۱۹.۲ توافق نامه و قوانین از نظر قانونی لازم الاجرا هستند. این به این معنا است که عضو Tripsavr این قوانین برنامه را هنگامی که از تخفیف Tripsavr در حساب Tripsavr استفاده می کند ، خوانده و پذیرفته است.

۱۹.۳ موافقت نامه و قوانین، تفاهم کلی‌ طرفین در رابطه با موضوع توافق نامه و قوانین و فسخ و جایگزینی آنها پیش از انجام توافق بین طرفین را تشکیل میدهد که مربوط به همان موضوع باشد، خواه کتبی‌، شفاهی‌، ضمنی‌، یا هر استنباطی که از مکاتبات، اضهارات شفاهی‌ ویا رفتار طرفین باشد.

۱۹.۴ QLL ممکن است این قوانین را بدون اطلاع قبلی به عضو  Tripsavr ,تجدید و اصلاح کند.

۱۹.۵عدم موفقیت هر یک از طرفین در اعمال یا اجرای هرگونه حق و قانون تصویب شده در این موافقت نامه یا مقررات ,چشم پوشی از چنین حق یا عملیاتی تلقی‌ نمی‌شود تا مانع اجرای آن در هرزمان شود.

۱۹.۶هیچ چیز در این توافق نامه یا قوانین نمیبایست بین طرفین ایجاد مشارکت کند یا ایجاد سرمایه گذاری مشترک کند یا ایجاد رابطه بین مدیر و عامل و یا هر رابطهٔ مشابه بین طرفین برقرار کند.

۱۹.۷ موافقت نامه و قوانین طبق قوانین سنگاپور اداره و تفسیر می شوند

۱۹.۸ اگر هرگونه مفاد توافقنامه یا قوانین به هر دلیلی باطل و (یا غیرقابل اجرا) تلقی شود ، بدون آسیب رساندن یا تحت تأثیر قرار دادن سایر مفاد توافق نامه یا قوانین / یا برای رسیدن به هدف طرفین از درجه اعتبار ساقط می شود. در هر صورت ، کلیه مقررات دیگر توافقنامه یا قوانین تا حد امکان معتبر و قابل اجرا تلقی می شود.

۱۹.۹هرگونه مشاجره مربوط به تشکیل ، عملکرد ، تفسیر، فسخ یا ابطال موافقت نامه یا قوانین ناشی از توافق نامه به هر طریقی که باید ,مطابق با آیین نامه اتخاذ شده می بایست به مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) ارجاع داده شوند ، که قوانین با مراجعه به این بند در نظر گرفته می شوند. هرگونه اهداف داوری می بایست مطابق این بند شروع و اجرا شوند:

۱. تعداد داوران باید یک (۱) باشد.

۲. مکانی که در آن داوری برگزار می شود باید در سنگاپور باشد. و

۳. زبانی که در مراحل داوری مورد استفاده قرار می گیرد به زبان انگلیسی است.

۱۹.۱۰ طرفین با این امر موافقت می کنند که:

ا.  با تصویب هرگونه رای که به موجب دادرسی‌های داوری مطابق بند ۱۹ به صلاحیت دادگاههای سنگاپور انجام شده است ، تسلیم باشند.

ب. رای داوری که مطابق مراحل دادرسی‌ انجام شده مطابق بند ۱۹؛ انجام می شود را به چالش نمیکشد . و

پ. به اجرای هرگونه رای داوری كه به موجب دادرسی طبق بند ۱۹در هر دادگاه تصویب شده است ، مخالفت نخواهد كرد و به هیچ وجه اعتراض نخواهد كرد و برای اجرای احكام به صلاحیت آن دادگاه تسلیم می باشد.

۱۹.۱۱طرفین نماینده و تضمین می كنند كه برای ورود به این توافق نامه و پیروی از این قوانین آزاد هستند.از این رو هرگونه بازنمایی یا ضمانت ضمنی در کمترین حد مجاز قانون حذف می شود.

۱۹.۱۲عضو  Tripsavr نباید منافع توافقنامه یا قوانین یا هرگونه منافع در این زمینه ، و یا تعهدی را تحت توافقنامه یا قوانین مندرج در این مورد ، بدون رضایت کتبی قبلی QLL ، تفویض کند. QLL ممکن است حقوق و تعهدات خود را مطابق موافقت نامه و آئین نامه به یک شرکت تابعه ، والدین ، جانشین یا وابسته شرکت بدون اطلاع قبلی و رضایت عضو اختصاص دهد. 

۲۰. تصدیق نهایی‌ توسط عضو TRIPSAVR

۲۰.۱ عضو  Tripsavr موافق است که:

آ. شما این قوانین برنامه را خوانده ، درک کرده و پذیرفته اید. و

ب شما با پردازش اطلاعات QLL شخصی برای شما و افشای چنین اطلاعاتی به اشخاص ثالث مطابق با خط مشی رازداری QLL موافقت می کنید.

اگر این سند به زبانی غیر از انگلیسی ترجمه شود ، و اگر نسخه ترجمه شده با نسخه انگلیسی متفاوت است ، نسخه انگلیسی زبان اولویت خواهد داشت.

null
null